03 mars 2007

Husmark Pehrsson statscentrerad

Igår hölls då slutligen den "Öresundshearing" med socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, som även har ansvar för de nordiska frågorna i regeringskansliet. I grunden är det väl bra att dylika arrangemang kommer till stånd, även om jag måste säga att det finns en väldigt ålderdomlig air över detta med att ett statsråd sammankallar folket på ort och ställe för att förhöra sig om hur läget ligger. Ungefär som när kungen for runt och tog emot undersåtar som "gick till kungs" med allehanda bekymmer. Idag finns det ju en hel del andra kanaler.

Nåväl. Nu har den nya regeringen suttit i snart ett halvår, och en viss utvärdering av insatserna är på sin plats. När det gäller Husmark Pehrsson och Öresundsintegrationen så måste jag säga att jag faktiskt börjar tappa tålamodet. Många borgerliga kommentatorer med engagemang för Öresundsintegration och regionalism behandlar dock fortfarande hennes insatser och uttalanden med silkesvantar. Peter J Olsson har exempelvis sin tillförsikt i behåll. Men för mig är tålamodet slut och vantarna av.

Det måste nu sägas öppet: Husmark Pehrsson ger ett oengagerat, lamt och statscentrerat intryck. Idéer "utanför boxen" när det gäller integration avfärdar hon på tröskeln. Som ett ständigt mantra upprepar hon att integrationen handlar om att förenkla regler mellan "två stater", snarare än att se Öresundsregionen som en enhet som kan behöva specialregler. Istället för att erkänna problemen med exempelvis skattefrågan går hon direkt i försvarsställning, enligt rapporterna från hearingen. Några egna funderingar, utöver till intet förpliktande löften i stil med att "se över" och "utvärdera", har vi inte sett röken av.

Detta är inte vad jag förväntar mig av den nya regeringen. Det händer ju mer än när Andnor var Öresundsminister, men det säger å andra sidan inte mycket. Här måste vi agera regionalt för att få någonting gjort.

Sydsvenskans rapport från hearingen här.
Se även föreningen ÖresundsBorger här.

1 kommentar:

Malte Lewan Neelsen sa...

Cristina Husmark Pehrsson förespråkade aktivt regionala särslösningar 2002 i en motion. Tydligen har hon ändrat åsikt. Mer i mitt blogginlägg.